Vyhledávání
Kontakt

Dovolená na Pálavě

dovolena-palava@email.cz

1.PLAVEBNÍ

Plavby zámeckým areálem v Lednici

Využijte možnosti plout po pramenech řeky Dyje od lednického zámku k Minaretu a dále k Janovu Hradu. V nabídce jsou také plavby pro skupiny a školy.

zjistit víceZámek Lednice

Již v roce 1222 vlastnil rod Sirotků na místě lednického zámku gotickou tvrz. O tu však svými špatnými obchody přišli a lednické panství připadlo koncem 13. století do vlastnictví šlechty z Liechtensteinu, kteří jej vlastnili až do roku 1945, kdy se zámek stal majetkem státu. Během 16. století byla středověká tvrz Hartmannem II. zbořena a na jejím místě byl vystavěn renesanční zámek, kterému se v 17. století dostalo dalších úprav v barokní sídlo se zahradou a jízdárnou, podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Konečného vzhledu, tak jak jej můžeme poznat dnes, se zámek dočkal na konci 19. století, kdy ve stylu anglické gotiky sloužil jako letní reprezentační sídlo šlechty. Během 2. světové války šlechta zámek opustila a pobrala sebou většinu cenných věcí a po konci války zámek zestátnil komunistický režim. Dnešní vybavení zámku z velké většiny není původní nebo je zapůjčené. Od roku 1996 je zámek Lednice zapsán mezi památky UNESCO.

Součástí zámeckého areálu je i uměle vytvořená krápníková jeskyně Grotta a také rozsáhlá francouzská zahrada, se spoustou rozmanitých staveb. Součástí je zámecký skleník, Minaret, Janův hrad či Apollonův chrám. 

Zámecký skleník vznikal v letech 1843-1845 podle projektu Jiřího Wingelmüllera. Je 92 metrů dlouhý, 13 m široký a 7,5 m vysoký. Šlechtě sloužil k oddechu a relaxaci a může se pochlubit mnoha exotickými exponáty. Nejstarší rostlinou zde je strom Encephalartos Altensteinii, jehož stáří se odhaduje okolo 300 let.

Minaret nebo také Turecká věz, byl navrhnut Josephem Hardtmuthem na přelomu 18. a 19 století. Stavba tohoto druhu je u nás ojedinělá a doplňuje rozmanitost areálu zámku. Podle pověsti chtěl Alois Josef I. na jeho místě vystavět kostel, pro neshodu s místními obyvateli prohlásil, že raději postaví mešitu. Kvůli bahenitému podloží však tak velkému projektu ustoupil a nechal postavit pouze Minaret. Ten se tyčí do výšky téměř 60 metrů a na jeho vrchol vede 302 schodů. V prvním patře bylo vystavěno 8 sálů, ve který šlechtici vystavovali své sbírky orientálních předmětů. Tyto sály dnes nejsou přístupné.

Umělá zřícenina, Janův hrad, vznikla také podle návrhu Josepha Hardtmutha a nachází se 4 kilometry od zámku. Šlechtě sloužil jako lovecký zámeček, dnes je romantickým místem pro svatební obřady. Kouzlo tomuto místu jistě dodává i řeka Dyje, která hrádeček obklopuje ze tří stran a je možné si zde pronajmout loďku.

Apollonův chrám je stavba v řeckém stylu, sloužící jako terasa. Jejím autorem je Josef Kornhaüsel a postavena byla v roce 1817.

 

Prohlídkové okruhy

Prohlídka zámku Lednice a jeho okolí je záležitostí, která vyžaduje mnoho času a pokud se nechcete ochudit o krásy v okolí, doporučujeme si na návštěvu tohoto místa vyhradit celý den.

Zámek Lednice
Prohlídková trasa Vstupné
Plné Snížené Rodinné
1. Reprezentační sály 150 Kč 100 Kč 400 Kč
2. Knížecí apartmány 150 Kč 100 Kč 400 Kč
3. Dětské pokoje a Muzeum loutek Milana Knížáka ** 150 Kč 100 Kč --- 
4. Grotta s výstavou strašidel 50 Kč 25 kč --- 
1.+2. okruh * 260 Kč 160 Kč 680 Kč
Skleník 60 Kč 40 Kč --- 
Průvodce parkem 100 Kč ---  300 Kč
Minaret 40 Kč 20 Kč --- 
Janův hrad 50 Kč 30 Kč 130 Kč
Apollonův chrám 25 Kč 25 Kč --- 

 

* Platí při návštěvě v 1 den a pro stejný počet osob.

**  Děti do 12-ti let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.

Děti do 6-ti let vstup zdarma.

Snížené vstupné děti 6-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let.

Rodinné vstupné- 2 dospělí + max. 3 děti do 15-ti let.           

Platba vstupného je možná v hotovosti, popřípadě platební kartou. 

Platné k 31.8.2013     

 

 

Otevírací doba

Zámek 
Termín od - do Délka prohlídky Poslední prohlídka
duben a říjen SO+NE  (všední dny pouze na objednávku) 09:00 - 17:00 45 minut     Grotta  20 minut 16:00
květen až srpen       denně mimo pondělí 09:00 - 18:00 45 minut     Grotta  20 minut 17:00
září denně mimo pondělí 09:00 - 17:00 45 minut     Grotta  20 minut 16:00

 

Skleník
Termín od - do Délka prohlídky Poslední vstup
únor, březen, listopad, prosinec SO+NE 09:00 - 16:00 individuální 15:30
 duben a říjen          denně mimo pondělí 09:00 - 16:00 individuální 15:30
 květen až září         denně mimo pondělí 09:00 - 17:00 individuální 16:30

                             

Minaret
Termín od - do Délka prohlídky Poslední vstup
duben a říjen          denně mimo pondělí 09:00 - 16:00 individuální 15:30
květen až září          denně mimo pondělí 09:00 - 17:00 individuální 16:30

 

Janův hrad
Termín od - do Délka prohlídky Poslední prohlídka
duben a říjen      pouze SO + NE 09:00 - 17:00 cca 30 minut 16:15
květen až září         denně mimo pondělí 09:00 - 17:00 cca 30 minut 16:15

 

Zámecký park je otevřen denně od 6 do 22 hodin.

Je zakázán vjezd cyklistů do areálu, kolo je možné vést.

Platné k 31.8.2013

 

V zámeckém areálu probíhají po celý rok kulturní akce. 

V letní sezóně je v Lednici možné také shlédnout naučnou ukázku lovu dravých ptáků. Představení zde zajišťují dvě společnosti, Seiferos a Zayferus. Obě zajišťují denně několik představení, Zayferus v areálu zámku, Seiferos ve zbudovaném areálu 200 metrů od zámku. Ze zkušenosti můžeme doporučit představení společnosti Seiferos, moderátoři během představení zábavnou a nenucenou formou seznamují diváky s mnoha exempláři dravých ptáků, nechybí ukázky lovu ptáků, představení ochranářské činnosti společnosti a možnost se přímo účastnit představení. Podívaná je vhodná jak pro velké, tak pro malé diváky. Vstupné pořadatelé zavedli dobrovolné, každý divák má možnost na závěr představení darovat libovolnou částku pro společnost.