Vyhledávání
Kontakt

Dovolená na Pálavě

dovolena-palava@email.cz


Dolní Věstonice

Obec Dolní Věstonice má velice bohatou historii. Před více než 25 tisíci lety, tedy v době ledové, bylo toto místo osídleno lovci mamutů a vzniklo tak nejstarší tábořiště člověka na našem území. Tento fakt je dnes již všeobecně známý, především díky nálezu slavné 11 centimetrové keramické sošky zvané Věstonická Venuše. Její nález je přisuzován profesoru Karlu Absolonovi a jeho archeologickému týmu. Tato významná událost se stala v roce 1925 a od té doby jsou Dolní Věstonice místem mnoha archeologických výzkumů a Věstonická Venuše byla roku 2008 prohlášena za Národní kulturní památku ČR.Důležitost tohoto místa dokládá i nález nejstarších tkaných textilií a keramiky vyrobené z pálené hlíny a popela.

Dnešní Dolní Věstonice leží severně od Pavlovských vrchů, na jižním břehu vodních nádrží Nové Mlýny. Kdysi přes tuto oblast vedla stará obchodní cesta z Rakouska na Moravu. Na území bývalého sídliště lovců mamutů se za Velkomoravské říše usídlili Slované a založili zde hradiště a pohřebiště, což dnes dokládá naleziště Vysoká zahrada, kde můžete najít zbytky kostela z 11. století a mohutné obranné valy, které dosahují výšky až 6 metrů. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1312, kdy do slovanské osady přišli němečtí kolonistě a v průběhu vývoje zde utvořili většinu obyvatelstva. V roce 1460 byla osada povýšena Jiřím z Poděbrad na město s právem trhu a roku 1619, během 30ti-leté války, se nedaleko Dolních Věstonic udála bitva mezi císařskými vojsky a Moravany, kteří bitvu vyhráli. Na začátku 16. století do města přišli Habáni, kteří se zde věnovali převážně vinařství a dodnes habánské sklepy tvoří v Dolních Věstonicích náměstíčko zvané Husí plácek. Ostatně, vinařství zde má tisíciletou historii a i dnes se obec vine především podél ulice Sklepní, kde najdete převážně soukromé vinné sklípky.

Dolní Věstonice jsou vskutku rájem archeologů a historiků, dále zde můžete navštívit geologickou lokalitu Kalendář věků, kde lze přehledně vidět půdní horizonty z doby ledové. Najdete ji na východním okraji obce, i když je při hledání nenápadná, nebojte se, ukazetele Vás dovedou až k cíli. Kromě toho je na náměstí k vidění i gotický kostel sv. Michaela archanděla, z roku 1389 a také budova bývalé radnice z 16. století, kde je dnes umístěna muzejní expozice věnována místnímu archeologickému výzkumu. Prohlédnout si tu tak můžete napodobeninu Věstonické Venuše, ukázky keramiky, nástrojů, modelů tábořišť a sídlišt pravěkých lidí, popis jejich kultury a rituálů.

 

 

Muzeum a acheostezka

 

TOTO MUZEUM JE PRO ROK 2023 UZAVŘENÉ ZDŮVODU REKONSTRUKCE