Vyhledávání
Kontakt

Dovolená na Pálavě

dovolena-palava@email.cz


PavlovVýhled na Děvičky

Další historickou a vinařskou vesnicí, která jistě stojí za zmínku je Pavlov. Nachází se 8 km od Mikulova, při břehu vodní nádrže Nové Mlýny. První písemnou zmínku zaznamenáváme už na počátku 11. století. 
Za třicetileté války zde došlo k velkému rabování, rozsáhlým požárům a následně smrti místních obyvatel. Pavlovu se nevyhli ani napoleonští vojáci. Dokonce za Mnichovské dohody připadl Pavlov nacistickému Německu, k jeho osvobození došlo až na konci druhé světově války a to v dubnu 1945. 
 
 

Hrad Děvičky

Tento gotický hrad je rovněž i nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů. Název pochází z pověsti, která vypráví o třech dívkách zakletých v kamenné útesy, stojícími před hradem, ze kterých se prý ozývá i nářek těchto dívek. Vystřídalo se zde mnoho majitelů, nejvýznamnějším je asi Adam z Dietrichsteina, který hrad koupil. Jeho syn provedl velké opravy, použil i velké množství cihel. Za třicetileté války se požár a rabování dotklo i hradu. O znovuobnovení se postarali jak jinak než Dietrichsteini. Než jim hrad znovu vyhořel používali ho jako strážní pevnost, poté sloužil už jen jako ohlašovna požáru. Od 19. století chátrá.
Spolek dobrovolníků Památky Pálavy stojí za záchranou Děviček v současnosti. Výšlap na samotný vrchol se považuje za poměrně náročný.
 
Ctěte také: Pálavské hrady
 
Výhled na Pavlov z Děviček
 
 

Archeopark Pavlov

Za návštěvu jistě stojí i tento objekt, který vás vtáhne do pravěku. Seznámíte se s Homo Sapiens. Žili v oblasti Pálavy před 30 000 lety. Dostanete se hluboko pod zem, právě až na hloubku nálezů, nástojů, fosílních zvířat a podobně.  
 
Archeopark Pavlov