Vyhledávání
Kontakt

Dovolená na Pálavě

dovolena-palava@email.cz

Pálavské hrady

 

Hrad Děvičky (Maidenburg)

Hrad Děvičky, německy také zvaný Maidenburg je dominantou chráněné krajinné oblasti Pálava, tyčící se nad nádrží Nové Mlýny. Jeho zřícenina se nachází nad obcí Pavlov, na hřebenu masivu Děvín, ve výšce 428 metrů nad mořem. Původně dřevěný hrad, jež pochází ze 13. století, byl přestavován do podoby gotického sídla. Během 30ti-leté války byl obsazen švédskými vojsky a po jejich odchodu také vypálen. Definitivně opuštěn byl v 19. století. Dnes z celého hradu může vidět pouze zbytky silných obvodových zdí, které hrad chránily, předhradí, částečně zasypané sklepy a dělovou baštu. 

K hradu se váže také řada pověstí, některé mluví o tom, že skála, na kterém hrad stojí, jsou tři zkamenělé dívky, důvod jejich zakletí se různí. Některé legendy mluví o kletbě matky, která se na dcery zlobila za jejich lenost, jiné o otci, který dcery zaprodal ďáblovi. Povídá se také, že na hradě chodí za noci dvě bílé paní, duše dívek, které byly během obléhání švédy zasypány v jedné z podzemních chodeb. Třetí pověst zmiňuje velký poklad, který hlídá černý pes.

Zřícenina je přístupná po celý rok, je součástí naučné stezky Děvín, dostanete se k ní také po turistických značkách, po zelené a červené z parkoviště v Pavlově a z Dolních Věstonic. Je třeba myslet na obtížnější terén pro výstup, který tvoří příkrý svah, cesta vede lesem, proto nedoporučujeme cestu rodinám s kočárkem nebo cyklistům.

 

Sirotčí hrádek

Sirotčí hrádek, také často nazýván jako Růžový hrad, se tyčí nad obcí Klentnice, na vrcholu Stolové hory, v přírodní rezervaci Růžová hora. Zřícenina gotického hradu byla vystavěna ve 13. století Wehingeny, přesněji pokračovateli rodu Siegfrieda Sirotka. Během let se vlastníky hradu stali Liechtenštejni a Dietrichštejni, kteří jej však v 16. století převzali již jako pustý hrad.Sirotčí hrádek byl vystavěn na dvou skalách, které jsou oddělené roklí, na jedné skále stál palác, na druhé strážní věž a byly spojené mostkem. Dnes je přístupná pouze zřícenina paláce.

Také Sirotčí hrádek má svou pověst. Vypráví o rytíři Čičosovi, který patřil k templářům. Od nich dostal do správy hrádek, o který se s láskou staral. Když mu však přišel povolávací rozkaz do války, Čičos nechtěl opustit milovaný kraj a neuposlechl. Vydala se k němu tedy výprava templářských rytířů. Čičosova manželka poprosila komtura, aby pokřtil jejich syna. Komtur mu dal jméno Orphan (Sirotek) a poté nechal Čičose za jeho neuposlechnutí popravit. Čičosově ženě žalem puklo srdce a až na jednoho byli všichni obyvatelé hradu pobiti. Orphana pak rytíři odvezli. Ten se jako dospělý na hrad vrátil, aby zjistil svůj původ a potkal tam starce, kterému se jako jedinému kdysi povedlo z hradu utéci, a který mu historii prozradil. Orphan z osudu jeho rodičů zešílel a v noci má jezdit na koni po kraji.

Přímo pod hradem, na kraji Klentnice, se nachází parkoviště, odkud vede cesta na hrad. Cesta vede lesem a platí zde zákaz jízdy na kolech. Od Sirotčího hrádku vede také turistická stezka k dalšímu hradu, Děvičkám, od nich lze pokračovat na Dolní Věstonice.