Vyhledávání
Kontakt

Dovolená na Pálavě

dovolena-palava@email.cz

Zajímavé odkazy

ČT1 - Na cestě- P álava

Miroslav Donutil a Jiří Bartoška Vás zvou na prohlídku krásného kraje, aby Vám odkryli jeho lákadla. Těšit se můžete na návštěvu vinařského sklípku, města Mikulova, Pavlova a vodní nádrže Nové Mlýny.

 

ČT1 - Živé srdce Evropy

Zedníček skalní je jedním ze vzácných druhů ptactva vyskytujících se v CHKO Pálava. Pořad ČT1 se věnuje právě jemu.

 

ČT1 - Magické hory


CHKO Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášená roku 1976 a s rozlohou 83 km2 obsahuje 4 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památku, 5 přírodních rezervací a 4 přírodní památky. V roce 1986 byla tato oblast zařazena organizací UNESCO do mezinárodní sítě biosferických rezervací pro ochranu místní ekosystémů, které tvoří světový unikát. Dále v roce 2003 byla CHKO Pálava připojena k biosferické rezervaci Dolní Morava a 2004 byla na jejím území vyhláčená ptačí oblast pro ochranu volně žijících ptáků. Sídlem správy CHKO Pálava je město Mikulov, za symbol Pálavy je považován dub šípek.

 

Zatopené lesy- vodní přehrada Nové Mlýny.

 

Dominantní částí Pálavy jsou především Pavlovské vrchy, jejichž největší vrchol tvoří Děvín (550 m. n. m.). Celé toto pohoří sestává ze skalních útvarů Kotel, Soutěska, Tabulová, Růžový vrch, Kočičí skála a již zmíněný Děvín. Tyto vápenaté kopce jsou dnes pokryty především sklaní, drnovou a luční stepí, lesostepí a teplomilnými doubravami. Není divu, že před 25 000 lety zde vzniklo jedno z nejstarších sídlišť pravěkého člověka. Dnes suché a teplé podnebí přeje teplomilným doubravám a dubohabřinám v Milovickém lese a lužním lesům a loukám podél nivy řeky Dyje. Z hospodářsky obdělávané půdy dnes většinu tvoří vinice.